Ilustrācija par Profesionālās vidusskolas “RIMAN”  slēgšanu

Profesionālā vidusskola “RIMAN” paziņo par darbības pārtraukšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu. Jauni izglītojamie turpmāk netiek uzņemti!

Профессиональная средняя школа  “RIMAN”  объявляет о прекращении деятельности и начало процеccа ликвидации. Школа не принимает новые заявки на обучения.

Professional school “RIMAN” announces closing and liquidation. School will not take new admissions and will not complete new batches.