Patversmes iela 30, k.3, Rīga, LV-1005
+371 673-914-47, riman@inbox.lv

Līgums Nr. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021

Projekta mērķis:
 • Uzlabot mācību centra RIMAN izglītības kvalitāti arodizglītības programmās „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Frizieru pakalpojumi” un profesionālajās vispārējās izglītības programmās „Datorsistēmas” un „Autoelektriķis”, veicinot izglītojamo sekmīgas mācības un profesionālai darbībai nepieciešamo kompetenču un prasmju apguvi.
Projekta mērķa grupa:
 • Mācību centra RIMAN pedagogi un 250 sākotnējās profesionālās izglītības programmu izglītojamie, no tiem 160 piedalīsies projekta ietvaros organizētajās praktiskajās mācības ārpus izglītības iestādes un 90 kvalifikācijas prakses īstenošanā ārpus izglītības iestādes.
Projekta norises ilgums: 18 mēneši
 
Projekta īstenošanas laika periods:   no 17.05.2010. līdz 17.11.2011. Projekta īstenošanas laika periods ir pagarināts līdz 17.05. 2012.
 
Projekta finansējums:  LVL 78800.-
 
Projekta aktivitātes:
 1. Mācību satura izstrāde
 2. Mācību metodisko materiālu izstrāde
 3. Mācību intelektuālo resursu iegāde
 4. Papildu konsultatīvais mācību atbalsts izglītojamiem mācību priekšmetu apguvē
 5. Aktivitātes, lai attīstītu izglītojamo prasmes
 6. Praktisko mācību īstenošana ārpus izglītības iestādes
 7. Kvalifikācijas prakses īstenošana ārpus izglītības iestādes
 8. E-mācību vides risinājumu ieviešana un informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana
 9. Projekta vadība
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok