Patversmes iela 30, k.3, Rīga, LV-1005
+371 673-914-47, riman@inbox.lv

No 2009. gada septembra Profesionālās vidusskolas izglītojamiem, kuri apgūst arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas ir iespēja saņemt mērķstipendiju Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4 apakšaktivitātes ,,Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta ,,Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros. 

 
Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

2009./2010. mācību gadā izmaksāta mērķstipendija -  Ls 90762,00
2010./2011. mācību gadā izmaksāta mērķstipendija - Ls 69543, 00
2011./2012. mācību gadā par septembra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 6382
2011./2012. mācību gadā par oktobra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4575
2011./2012. mācību gadā par novembra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4287
2011./2012. mācību gadā par decembra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4901 
2011./2012. mācību gadā par janvāra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4226
2011./2012. mācību gadā par februāra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4369
2011./2012. mācību gadā par marta mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4161

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS OKTOBRIS, 2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS, DECEMBRIS, 2011.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok