Datorsistēmu tehnoloģijas

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros izglītojamie gūst izpratni par datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas uzstādīšanu, konfigurēšanu un diagnosticēšanu; ar vienkāršu datortīklu izveidi, datubāzes sagatavošanu un uzturēšanu.Apgūsiet sekojošus profesionālos mācību priekšmetus: Informācijas tehnoloģijas Datortehnikas uzbūve Elektrotehnika un elektronika Elektroniskās tehnikas materiāli un mērījumi Programmnodrošinājums Programmēšanas pamati un datu bāzes vadība Datortehnikas komplektesana un montaza Datortīkli Darba aizsardzība […]

Eiropas virtuves ēdienu gatavošana

mācības ārzemniekiem

Profesionālās pilnveides programma paredzēta interesentiem, kas vēlas iegūt zināšanas un praktiskās darba iemaņas Eiropas virtuves ēdienu gatavošanā. Programmas ietvaros tiks apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņās mācību laboratorijā. Apgūsiet sekojošus profesionālos mācību priekšmetus: Ēdienu gatavošana Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā Pārtikas produktu zinības Sanitārija un higiēna Ēdināšanas uzņēmumu organizācija Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums Kalkulācija […]