Pagarināts studentu uzņemšanas laiks

RIMAN-uznemsana

Ir pagarināts jauno studentu uzņemšanas laiks 2019/2020 mācību gadam. Studentu uzņemšana notiek līdz 2019.gada 10. oktobrim.Dokumentu pieņemšana: darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 Nepilngadīgai personai jāierodas ar likumisko pārstāvi (vecāki / aizbildnis), līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus (pases vai ID kartes). Reģistrācijas maksa, iesniedzot dokumentus: 10.- Eiro. Ja tev ir jautājumi, sazinies ar mums:

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai pieteiktos RIMAN 2019./2020. mācību gada programmās nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: iesniegums (skolas veidlapa, aizpilda uz vietas); izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu); sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu); pases vai ID kartes kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu). medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju; 4 fotokartītes (3 x 4 […]

RIMAN 2019./2020. uzņemšanas laiki

uzņemšana 2019/2020

Uzņemšana 2019./2020. mācību gadam notiek no 03.06.2019. līdz 31.08.2019. Dokumentu pieņemšana: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 15:00 Nepilngadīgai personai jāierodas ar likumisko pārstāvi (vecāki / aizbildnis), līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus (pases vai ID kartes). Reģistrācijas maksa, iesniedzot dokumentus: 10.- Eiro. Ja tev ir jautājumi, sazinies ar mums