Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli.

Profesija – Datorsistēmu tehniķis. Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez datortehnikas. Datoru tehnoloģijas aptver praktiski visas profesionālās darbības sfēras. Arvien vairāk pieaug nepieciešamība pēc izglītotiem speciālistiem, kuri var profesionāli un kvalitatīvi apkalpot, remontēt un regulēt mūsdienu elektronisko aparatūru un dažādas datortehnikas ierīces.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Izglītības programmā iekļauts:

Izglītības programmas ietvaros izglītojamais apgūst informācijas tehnoloģijas, datortehnikas uzbūvi, elektrotehniku un elektroniku, programmēšanas pamatus un datu bāzes vadību, datortehnikas komplektēšanu un montāžu, datortīklus un citus ar darbības sfēru saistītus mācību priekšmetus.

Mācības

Mācības 2 reizes nedēļā no 8.30-16.00, atbilstoši stundu sarakstam. 

3.kval.līm

kvalifikācijas līmenis

1,5 gadi

mācību ilgums

130 /mēn

mācību maksa mēnesī

10 Eur

dokumentu iesniegšana

Kā pieteikties?

Tu vari pieteikties mācību programmai elektroniski mājas lapā, nosūtot nepieciešamos dokumentus elektroniskā formātā. Lai mēs varētu tevi uzņemt, tev būs jāuzrāda dokumentu oriģināli. Tu vari pieteikties mācībām arī klātienē, izziņotajos pieņemšanas laikos. 

Mācību maksa gadā ir 1300 €. Pirmais maksājums jāveic līdz mācību gada sākumam.