Informatīvā diena ārzemju studentiem / Info Day for Foreign Students / Информационный день для иностранных студентов

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Informatīvā diena ārzemju studentiem

🗓️ 29.01.2020.
🕑 12:00 – 14:00


Būs iespēja tikties ar skolas vadību, pedagogiem un klātienē uzzināt visu sev interesējošo informāciju, kas saistīta ar studijām RIMAN!

  • Iepazīšanās ar studiju programmām un to saturu
  • Iepazīšanās ar studiju procesu un pasniedzējiem
  • Studiju vides aplūkošana klātienē

Nāc, ņem līdzi draugus un uzzini vairāk par mūsu praktisko pieeju studiju procesam!


Info Day for Foreign Students

🗓️ 29.01.2020.
🕑 12:00 – 14:00


You will have the opportunity to meet the school management, educators and find out in person all the information you are interested in about studying in RIMAN!

  • Introduction to study programs and contents
  • Introduction to the study process and lecturers
  • Visiting the study environment

Come, bring friends and learn more about our practical approach to the study process!


Информационный день для иностранных студентов

🗓️ 29.01.2020.
🕑 12:00 – 14:00


У вас будет возможность познакомиться с руководством школы, педагогами и узнать лично всю интересующую вас информацию об обучении в RIMAN!

  • Ознакомление с учебными программами и их содержанием
  • Ознакомление с учебным процессом и лекторами
  • Посещение учебного заведения

Приходите, приведите друзей и узнайте больше о нашем практическом подходе к процессу обучения!