Mācību materiāli – Pedagogiem un izglītojamiem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Praktikanta rokasgrāmata (Lig_03_1110_Pp_ESF_prak_rokas_gr.pdf) 

Anotācija (PDF – 383 KB)