Pieteikšanās kārtība ārzemju izglītojamiem profesionālas pilnveides izglītības programmās

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
 1. Ārzemju izglītojamie tiek uzņemti 2 akreditētās profesionālās pilnveides izglītības programmās
  • 20P811021 Ēdināšanas pakalpojumi; programmas nosaukums – Eiropas virtuves ēdienu gatavošana
  • 20P483011 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; programmas nosaukums: Datorsistēmu tehnoloģijas
 2. Uzņemšana notiek 2 reizes gadā ar mācību sākumu septembrī un janvārī.
 3. Mācību maksa par programmu (angļu valodā) 2000 eiro, krievu valodā 1500 eiro.
 4. Maksa par dokumentu noformēšanu (vienreizēja) 200 eiro.
 5. Mācībām pretendents var pieteikties elektroniski vai arī personīgi katru darba dienu no plkst. 9:00-16:00
 6. Lai pieteiktos mācībām nepieciešams iesniegt elektroniski vai personīgi sekojošus dokumentus:
  • Pases kopiju
  • Aizpildīta skolas anketa mācībām
  • Iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kas tulkotas latviešu vai angļu valodās. Izglītojamais var iesniegt jebkurus dokumentus, kas apliecina viņa patreiz iegūto izglītību (pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību). Personas bez apgūtas pamatizglītības netiek uzņemtas.
 7. Pēc dokumentu saņemšanas skola veic kandidāta pārbaudi ar mērķi noskaidrot personas motivāciju un mērķi apgūt izvēlēto izglītības programmu un pārbauda personas valodas zināšanas, kurā persona plāno apgūt izglītības programmu.
 8. Kandidāta pārbaudei tiek izmantota testēšana un Skype intervija.
 9. Pēc pārbaudes pozitīva atzinuma saņemšanas, persona veic samaksu par dokumentu noformēšanu un Skola sagatavo nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pilsonības un migrācijas dienestā.