Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lai pieteiktos RIMAN 2019./2020. mācību gada programmās nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  1. iesniegums (skolas veidlapa, aizpilda uz vietas);
  2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  3. sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  4. pases vai ID kartes kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu).
  5. medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  6. 4 fotokartītes (3 x 4 cm).

Ja tev ir jautājumi – sazinies ar mums